خانه / مجله خبری / آموزش جفت گیری اسب های تزیینی

آموزش جفت گیری اسب های تزیینی

آموزش جفت گیری اسب های تزیینی

کلیپ آموزشی از نحوه جفت گیری و آمیزش اسب های تزیینی و نمایشگاهی نر و ماده توسط پرورش دهندگان اسب در مزرعه پرورش اسب

جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی

فیلم جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی