خانه / مجله خبری / تجاوز جنسی به دختر 4 ساله توسط مرد آمریکایی / فیلم گرفتن از زمان تجاوز

تجاوز جنسی به دختر 4 ساله توسط مرد آمریکایی / فیلم گرفتن از زمان تجاوز

تجاوز جنسی به دختر 4 ساله توسط مرد آمریکایی

سبک زندگی در غرب به ویژه آزادی جنسی افسارگسیخته منجر به اعمالی شده است که کانال یامهدی عج برای آگاهی مردم ایران تصمیم دارد در بخشی ویژه به این موضوع بپردازد. آیا سبک زندگی آمریکایی الگوی مناسبی برای جامعه و زنان ایرانی است؟ این سوالی است که هر ایرانی به ویژه دختران پاک این سرزمین باید از خودشان بپرسند.

 

بلوغ جنسی در دختران و پسران

بلوغ جنسی در دختران و پسران / تشخیص و نحوه برخورد والدین با آن