خانه / مجله خبری / تعبير خواب زيارت امام حسين (ع) / زیارت کربلا در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبير خواب زيارت امام حسين (ع) / زیارت کربلا در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبير خواب زيارت امام حسين (ع)

تعبير خواب زيارت امام حسين (ع) / زیارت کربلا در خواب چه تعبیری دارد ؟

Interpretation of Imam Hossein’s pilgrimage

تعبير خواب زيارت امام حسين (ع)

اگر کسی خواب ببیند به زیارت امام حسین (ع) نائل شده است، امام حسین (ع) از او راضی است و چنین شخصی باید افکار و اندیشه ای مانند امام حسین (ع) داشته باشد. انسان پرهیزکار، از خود گذشته، شجاع و فداکاری شود و فقط برای رضای خداوند زندگی را بگذراند. پس اگر کسی چنین خوابی دید، عملی انجام داده است که شفاعت و رضایت امام حسین (ع) را برای خود خریده و در آخرت ایمن خواهد بود.

تعبیر خواب زیارت کربلا

اگر خواب دیدید که به کربلا رفته اید، مانند یاران امام حسین (ع) مورد شفاعت ایشان و از بندگان صالح خداوند محسوب خواهید شد.

جفت گیری زرافه

جفت گیری زرافه آفریقایی