خانه / مجله خبری / تعبیر خواب انگشتر نقره چیست ؟ / انگشتر نقره در خواب چه معنایی می دهد؟

تعبیر خواب انگشتر نقره چیست ؟ / انگشتر نقره در خواب چه معنایی می دهد؟

تعبیر خواب انگشتر نقره

تعبیر خواب انگشتر نقره چیست ؟ / انگشتر نقره در خواب چه معنایی می دهد؟

تعبیر دیدن انگشتر نقره در خواب :

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت نقره می‌باشد، یعنی تمام اموال تو خوب و حلال خواهند بود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای انگشتر نقره عبارتند از:

  1. مملکت
  2. زن
  3. فرزند
  4. مال
جفت گیری زرافه

جفت گیری زرافه آفریقایی