خانه / مجله خبری / تعبیر خواب خوک صورتی،سفید و سیاه در خواب
تعبیر خواب خوک صورتی،سفید و سیاه

تعبیر خواب خوک صورتی،سفید و سیاه در خواب

صورتی،سفید و سیاه در خواب

تعبیر خواب خوک صورتی

تعبیر خواب خوک صورتی نشان دهنده علاقه شما نسبت به فردی است که با اعتقادات شما مخالف است. بهتر است در عشق خود پایدار باشید.

تعبیر خواب خوک سفید

تعبیر دیدن خوک سفید در خواب به این معنی است که از رابطه با دوست جدیدتان لذت می برید.

تعبیر خواب خوک سیاه

تعبیر خوک سیاه در خواب نماد ارتباط های خاص جنسی با فردی جدید است.

 

تعبیر خواب تجاوز

تجاوز دسته جمعی به خانم معلم در تهران توسط مردان شیطان صفت