خانه / مجله خبری / جفتگیری ببر با شیر در ایران و تولد سه توله تایگون
جفت گیری ببر با شیر

جفتگیری ببر با شیر در ایران و تولد سه توله تایگون

جفتگیری با در ایران و تولد سه توله تایگون

جفت گیری ببر نر و شیر ماده و تولد سه توله تایگون نادر در باغ وحش وکیل آباد مشهد کلیپ دیدنی از تولید مثل ببر در باغ وحش جفگیری حیوانات درنده در ایران

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم