خانه / مجله خبری / جفتگیری خنده دار خرگوش تو قفس و مرگ خرگوش هنگام جفت گیری

جفتگیری خنده دار خرگوش تو قفس و مرگ خرگوش هنگام جفت گیری

جفتگیری خنده دار خرگوش تو قفس و مرگ خرگوش هنگام جفت گیری

جفتگیری خرگوش

شما در اینجا کلیپی از جفت گیری خرگوش سیاه با خرگوش سفید داخل قفس و مرگ خرگوش بیچاره را در اینجا مشاهده می کنید نحوه جفت گیری خرگوش نر با خرگوش ماده و خرگوشی که خودش رو به مردن میزنه.

 

بلوغ جنسی در دختران و پسران

بلوغ جنسی در دختران و پسران / تشخیص و نحوه برخورد والدین با آن