خانه / مجله خبری / کلیپ جفتگیری خر با اسب در مزرعه / جفت گیری حیوانات اهلی
جفتگیری خر با اسب در مزرعه

کلیپ جفتگیری خر با اسب در مزرعه / جفت گیری حیوانات اهلی

جفتگیری خر با اسب در مزرعه

کلیپ جفتگیری خر با اسب در مزرعه / اهلی

Mating the horse with the donkey

 

 

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم