خانه / مجله خبری / فیلمی از جفتگیری سلطان جنگل در حیات وحش و جنگلهای آفریقا

فیلمی از جفتگیری سلطان جنگل در حیات وحش و جنگلهای آفریقا

فیلمی از جفتگیری سلطان جنگل در حیات وحش و جنگلهای آفریقا

جفتگیری سلطان جنگل

فیلمی از جفتگیری طاقت فرسای شیر نر با شیر ماده شما در اینجا نحوه و آیین جفت گیری و جفت یابی شیرهای آفریقایی را در جنگل های آفریقا مشاهده می کنید.

 

جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی

فیلم جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی