خانه / مجله خبری / جفتگیری عروس هلندی / تولید مثل و جفتگیری حیوانات
جفت گیری عروس هلندی

جفتگیری عروس هلندی / تولید مثل و جفتگیری حیوانات

جفتگیری هلندی / تولید مثل و جفتگیری حیوانات

جفتگیری پرندگان جفتگیری قناری و جفت گیری فنج تولید مثل عروس هلندی فیلم جفت گیری پرندگان خانگی جفکری حیوانت فیلم به تخم آوردن قناری

فرایند عروس هلندی نیاز به اقداماتی دارد که پرورش دهندگان باید از آن اطلاع کافی را داشته باشند. پرورش دهندگان تازه کار ممکن با اشتیاق فراوان دست به راه اندازی سال پرورش عروس هلندی بزنند. پس از مدتی انتظار و تلاش مشاهده می کنند عروس هلندی ها تخم گذاری نمی کنند یا تخم های بدون نطفه می گذارند و مواردی از این قبیل. پرورش دهندگان عزیز توجه داشته باشید، بدون آموزش و یادگیری نمی توانید در زمینه پرورش عروس هلندی به موفقیت برسید.

مراحلی که قبل از جفت گیری عروس هلندی باید مورد توجه قرار داد؟

  1. انتخاب عروس هلندی نر و ماده مولد
  2. عروس هلندی نر و ماده در دو قفس مجزا
  3. به هم نزدیک کردن قفس عروس هلندی نر و ماده
  4. آماده کردن یک قفس بزرگ و لانه بزرگ
  5. جفت زدن عروس هلندی نر و ماده
  6. فراهم کردن محیط امن و مناسب
  7. جفت خوردن عروس هلندی نر و ماده
شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم