خانه / مجله خبری / فیلم جفتگیری گوریل سینه نقره ای

فیلم جفتگیری گوریل سینه نقره ای

فیلم جفتگیری گوریل

فیلم جفت گیری گوریل را در اینجا ببینید و از نحوه ی تولید مثل گوریل های پشت نقره ای اطلاع پیدا کنید.

جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی

فیلم جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی