خانه / مجله خبری / جفت گیری اردک های سفید

جفت گیری اردک های سفید

جفت گیری اردک های سفید

فیلم جفت گیری اردک های سفید که حین جفتگیری سر و صدای زیادی از خود بلند می کنند.

جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی

فیلم جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی