خانه / مجله خبری / کلیپ جفت گیری اسب های نمایشگاهی

کلیپ جفت گیری اسب های نمایشگاهی

کلیپ کامل جفت گیری اسب های نمایشگاهی

جفت گیری اسب های نمایشگاهی

کلیپی از به هم جهاندن اسب های مخصوص نمایشگاهی برای تولید مثل و باروری اسب نر و ماده نمایشگاهی جهت جفت گیری در مزرعه آماده سازی می شوند.

جفت گیری زرافه

جفت گیری زرافه آفریقایی