خانه / مجله خبری / جفت گیری اسب های کوتوله یا همان اسب پونی
جفت گیری اسب پونی

جفت گیری اسب های کوتوله یا همان اسب پونی

های کوتوله یا همان پونی

جفت گیری اسب های کوتوله

کلیپی آموزشی از نحوه جفت گیری اسب پونی یا همان اسب های کوتوله که دیدید این کلیپ تنها به منظور آموزش پرورش دهندگان اسب برای کشش و جفت گیری اسب هایی از این نژاد می باشد.

 

 

آزار جنسی زنان و دختران داخل پراید

آزار جنسی زنان و دختران داخل پراید در تهران