خانه / مجله خبری / فیلم جفت گیری اسب ها در مزرعه / جفتگیری اسب سفید با اسب قهو ه ای

فیلم جفت گیری اسب ها در مزرعه / جفتگیری اسب سفید با اسب قهو ه ای

جفت گیری اسب ها

فیلم جفت گیری اسب ها در مزرعه / جفتگیری اسب سفید با اسب قهو ه ای

کلیپ جفت گیری اسب سفید با قهوه ای

Mating the horses on the farm

در این کلیپ شما آماده کردن اسب نر و ماده را برای جفت گیری توسط انسان را مشاهده می کنید در این کلیپ این مرد با گرفتن عصار اسب نر حیوان را به سمت جفت گیری با اسب ماده متمایل می کند فصل جفت گیری حیوانات اهلی

بلوغ جنسی در دختران و پسران

بلوغ جنسی در دختران و پسران / تشخیص و نحوه برخورد والدین با آن