خانه / مجله خبری / جفت گیری تمساح های غول پیکر زیر آب !!!

جفت گیری تمساح های غول پیکر زیر آب !!!

جفت گیری تمساح های غول پیکر زیر آب !!!

جفت گیری تمساح

کلیپی از نحوه جفت گیری کروکودیل جفت گیری بی نظیر تمساح های آب شور و سوسمارهای بزرگ جفت گیری می کنند تا تولید مثل جفتگیری کروکودیل غول پیکر با هم

بلوغ جنسی در دختران و پسران

بلوغ جنسی در دختران و پسران / تشخیص و نحوه برخورد والدین با آن