خانه / مجله خبری / فیلم جفت گیری خرس سفید قطبی در حیات وحش
جفت گیری خرس سفید قطبی

فیلم جفت گیری خرس سفید قطبی در حیات وحش

سفید قطبی

فیلم جفت گیری خرس سفید قطبی در حیات وحش

 

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم