خانه / مجله خبری / جفت گیری خروس و مرغ / فیلم جفگیری پرندگان و حیوانات اهلی
جفت گیری خروس و مرغ

جفت گیری خروس و مرغ / فیلم جفگیری پرندگان و حیوانات اهلی

و / فیلم جفگیری پرندگان و حیوانات اهلی

جفت گیری خروس و مرغ

آیا تا بحال ما جفگیری حیوانات اهلی نظیر خروس و مرغ و را دیده اید فیلم جفگیری مرغ رسمی با خروس تولید مثل حیوانات و پرندگان آمیزش خروس با مرغ

 

 

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم