خانه / مجله خبری / جفت گیری زرافه نر با زرافه ماده در جنگل + فیلم
جفکری حیوانت

جفت گیری زرافه نر با زرافه ماده در جنگل + فیلم

نر با ماده در جنگل + فیلم

جفت گیری زرافه

زرافه یا شترگاوپلنگ یک جانور آفریقایی پستاندار دارای پنجه و سم از سردهٔ زرافگان، بلندقدترین حیوان زمین و بزرگ‌ترین نشخوارکننده است. به این جانور شترگاوپلنگ نیز می‌گویند.

شما در اینجا کلیپی از جفت گیری زرافه نر با زرافه ماده و آمادگی زرافه در فصل جفتگیری در جنگل در این کلیپ نظیر زرافه در حیات وحش را مشاهده می کنید.

آزار جنسی زنان و دختران داخل پراید

آزار جنسی زنان و دختران داخل پراید در تهران