خانه / مجله خبری / جفت گیری سوسک سیاه آفریقایی / فیلم تولید مثل سوسک ها

جفت گیری سوسک سیاه آفریقایی / فیلم تولید مثل سوسک ها

جفت گیری سوسک سیاه آفریقایی / فیلم تولید مثل سوسک ها

کلیپ جفگیری سوسک معروف به سوسک سیاه آفریقایی در واقع همان تولید مثل و آمیزش سوسک نر سیاه با سوسک ماده آفریقایی را در اینجا مشاهده می کنید.

جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی

فیلم جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی