خانه / مجله خبری / فیلم جفت گیری سگ های ژرمن شپرد
جفتگیری سگ ژرمن شپرد

فیلم جفت گیری سگ های ژرمن شپرد

های ژرمن شپرد

فیلم های ژرمن شپرد

کلیپ به هم انداختن سگهای ژرمن شفرد برای جفتگیری

خودکشی

نخستین خودکشی سال 98 در تهران به ثبت رسید | خودکشی دختر 18 ساله