خانه / مجله خبری / جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی

جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی

جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی

کلیپ جفت گیری شتر (آمیزش شتر) های جوان و آماده و آموزش نحوه جفتگیری شتر ها برای شتر داران و علاقه مندان به حوزه جفتگیری و شتر. و چگونه شتر ها بچه دار می شوند؟

جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی

فیلم جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی