خانه / مجله خبری / فیلم جفت گیری شتر نر با شتر ماده در مزرعه
جفت گیری شتر

فیلم جفت گیری شتر نر با شتر ماده در مزرعه

شتر

فیلم جفت گیری شتر نر با شتر ماده در مزرعه

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم