خانه / مجله خبری / جفت گیری شیر با ببر
جفت گیری شیر نر با ببر ماده

جفت گیری شیر با ببر

با

جفت گیری با

 

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم