خانه / مجله خبری / جفت گیری عجیب و غریب جوجه تیغی

جفت گیری عجیب و غریب جوجه تیغی

جفت گیری عجیب و غریب جوجه تیغی

کلیپ عجیب از جفت گیری عجیب و همراه با خشونت جوجه تیغی نر با جوجه تیغی ماده را در اینجا مشاهده می کنید.

جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی

فیلم جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی