خانه / مجله خبری / کلیپ نایاب از جفت گیری عروس دریایی / جفتگیری آبزیان در دریا
جفت گیری عروس دریایی

کلیپ نایاب از جفت گیری عروس دریایی / جفتگیری آبزیان در دریا

کلیپ نایاب از عروس دریایی / جفتگیری آبزیان در دریا

جفت گیری عروس دریایی

عروس دریایی گونه‌ای از بی‌مهرگان است که در شاخه مرجانیان طبقه‌بندی می‌شود. این موجودات قادر به شنا کردن می‌باشند.جفتگیری عروس دریایی فیلم جفگیری بی مهرگان

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم