خانه / مجله خبری / جفت گیری قرقاول بلژیکی و مستی کردن حین جفتگیری + فیلم
جفت گیری قرقاول

جفت گیری قرقاول بلژیکی و مستی کردن حین جفتگیری + فیلم

قرقاول بلژیکی و مستی کردن حین جفتگیری + فیلم

جفت گیری قرقاول

جفتگیری پرندگان در فصل جفگیری نحوه جفت گیری و تولید مثل قرقاول آمیزش پرندگان به این شکل رخ می دهد پرنده قرقاول بلژیکی را در حال مستی کردن میبینید

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم