خانه / مجله خبری / جفت گیری مار کبری در مزرعه / فیلم جفتگیری مارهای سمی
جفت گیری مار کبری

جفت گیری مار کبری در مزرعه / فیلم جفتگیری مارهای سمی

کبری در مزرعه / فیلم جفتگیری مارهای سمی

 

 

 

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم