خانه / مجله خبری / کلیپی نایاب از جفت گیری عجیب ملخ ها بر روی درختان

کلیپی نایاب از جفت گیری عجیب ملخ ها بر روی درختان

کلیپی نایاب از جفت گیری عجیب ملخ ها بر روی درختان

جفت گیری حشرات به خصوص ملخ ها جفتگیری است که خیلی از مردم تا بحال آن را ندیده اند و شاید این نوع جفگیری ملخ ها برای آنها عجیب و غریب باشد.

جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی

فیلم جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی