خانه / مجله خبری / جفت گیری مورچه نر با مورچه ماده داخل کلنی + فیلم

جفت گیری مورچه نر با مورچه ماده داخل کلنی + فیلم

جفت گیری مورچه نر با مورچه ماده داخل کلنی + فیلم

جفت گیری مورچه

مورچه ملکه در رأس کلنی های مورچه ها قرار دارد، آنها هزاران تخم می گذارند. نقش مورچه های نری که دراون (drone) نامیده می شوند آمیزش با ملکه است.مورچه های ماده ای که توانایی تولید مثل ندارند، طبقات کارگر یا سرباز را تشکیل می دهند. آنها غذا پیدا می کنند، از ملکه و فرزندانش مراقبت می کنند، لانه می سازند، از کلنی مراقبت می کنند یا به دیگران حمله می کنند.

مورچه های ملکه پس از جفت گیری با یک نر بالشان می ریزد و به دنبال جای مناسبی برای پایه گذاری یک کلنی جدید می گردند.

جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی

فیلم جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی