خانه / مجله خبری / جفت گیری میمون های نر و ماده در حیات وحش

جفت گیری میمون های نر و ماده در حیات وحش

جفت گیری میمون های نر و ماده در حیات وحش

بلوغ جنسی در دختران و پسران

بلوغ جنسی در دختران و پسران / تشخیص و نحوه برخورد والدین با آن