خانه / مجله خبری / فیلم جفت گیری میمون در معبد / جفت گیری و تولید مثل حیوانت

فیلم جفت گیری میمون در معبد / جفت گیری و تولید مثل حیوانت

فیلم جفت گیری میمون در معبد / جفت گیری و تولید مثل حیوانت

جفت گیری میمون

جفگیری گوریل جفت گیری میمون فیلم جوفگیری حیوانات جنگ حیوانات برای تولید مثل فصل جفتگیری شامپانزه ها جفت یابی میمون ها نبردها حیوانات برای جفت گیری

 

بلوغ جنسی در دختران و پسران

بلوغ جنسی در دختران و پسران / تشخیص و نحوه برخورد والدین با آن