خانه / مجله خبری / جفت گیری ناموفق گاو نر با گاو ماده در طویله + فیلم

جفت گیری ناموفق گاو نر با گاو ماده در طویله + فیلم

جفت گیری ناموفق گاو نر با گاو ماده در طویله + فیلم

گاو نر سعی خودرا می کند تا با گاو ماده جفتگیری کند اما قادر به انجام این کار نمیشود فحلی گاو نحوه تولید مثل گاو آموزش فحلی و آمیزش گاو

بلوغ جنسی در دختران و پسران

بلوغ جنسی در دختران و پسران / تشخیص و نحوه برخورد والدین با آن