خانه / مجله خبری / جفت گیری ناموفق گاو نر با گاو ماده در طویله + فیلم
جفت گیری ناموفق گاو

جفت گیری ناموفق گاو نر با گاو ماده در طویله + فیلم

ناموفق نر با ماده در طویله + فیلم

گاو نر سعی خودرا می کند تا با گاو ماده جفتگیری کند اما قادر به انجام این کار نمیشود فحلی گاو نحوه تولید مثل گاو آموزش فحلی و آمیزش گاو

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم