خانه / مجله خبری / کلیپ جفت گیری گاو نر سفید با گاو ماده قهوه ای در هند
جفت گیری گاو در هند

کلیپ جفت گیری گاو نر سفید با گاو ماده قهوه ای در هند

در هند

کلیپ جفت گیری گاو نر سفید با گاو ماده قهوه ای در هند

فیلم نحوه جفت گیری گاو آموزشی

خودکشی

نخستین خودکشی سال 98 در تهران به ثبت رسید | خودکشی دختر 18 ساله