خانه / مجله خبری / کلیپ جفت گیری گاو نر سفید با گاو ماده قهوه ای در هند
جفت گیری گاو در هند

کلیپ جفت گیری گاو نر سفید با گاو ماده قهوه ای در هند

در هند

کلیپ جفت گیری گاو نر سفید با گاو ماده قهوه ای در هند

فیلم نحوه جفت گیری گاو آموزشی

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم