خانه / مجله خبری / کلیپ جفت گیری گوریل ها در حیات وحش
جفت گیری گوریل

کلیپ جفت گیری گوریل ها در حیات وحش

ها

کلیپ جفت گیری گوریل ها در حیات وحش

فیلم آمادگی گوریل نقره ای برای جفت گیری

بازگشت از زندگی نباتی

بازگشت از زندگی نباتی پس از سال ها توسط این زن + عکس