خانه / مجله خبری / فیلم جنگ حیوانات برای جفت گیری / نبرد خونین حیوانات نر در فصل جفت گیری
جنگ حیوانات برای جفت گیری

فیلم جنگ حیوانات برای جفت گیری / نبرد خونین حیوانات نر در فصل جفت گیری

برای Animal War For Mating

فیلم جنگ حیوانات برای جفت گیری / نبرد خونین حیوانات نر در فصل جفت گیری

 

جنگ حیوانات وحشی برای جفت گیری :

در این کلیپ جنگ خونین حیوانات گوناگون را در فصل جفت گیری می بینید حیوانات نر رقیب بایستی برای جفتگیری با حیوان ماده با یکدیگر نبردی تا سر حد مرگ به راه بیاندازند تا برنده با جفت ماده جفتگیری کند.

 

 

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم