خانه / مجله خبری / کلیپ جنگ سگ سرابی با سگ ترک کنگال
جنگ سگ سرابی با سگ ترک

کلیپ جنگ سگ سرابی با سگ ترک کنگال

جنگ با کنگال

کلیپ جنگ سگ سرابی با سگ ترک کنگال

کلیپ جنگ سگ سرابی با سگ ترک کنگال رو شما مشاهده می کنید که در این کلیپ سرابی و ترک به جان هم افتاده و تا سر حد مرگ به مبارزه با هم می پردازند.

 

 

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم