خانه / مجله خبری / کلیپ جنگ وحشیانه شترهای آمریکایی برای جفت گیری
جنگ شترها برای جفت گیری

کلیپ جنگ وحشیانه شترهای آمریکایی برای جفت گیری

جنگ شترها برای Camel War for Mating

کلیپ جنگ وحشیانه شترهای آمریکایی برای جفت گیری

جنگ شتر برای جفت گیری: شترهای آمریکایی پس از پیدا کردن جفت مشترک برای انتخاب یکی از آنها برای جفتگیری با شتر ماده جنگی وحشیانه درمیگیرد..

 

منبع : آپارات

بازگشت از زندگی نباتی

بازگشت از زندگی نباتی پس از سال ها توسط این زن + عکس