خانه / مجله خبری / جنگ گوزن ها برای جفت گیری / فیلم جفت گیری حیوانات در حیات وحش
جنگ گوزن ها برای جفت گیری

جنگ گوزن ها برای جفت گیری / فیلم جفت گیری حیوانات در حیات وحش

جنگ گوزن ها برای / فیلم حیوانات در حیات وحش

جنگ گوزن ها برای جفت گیری

فصل جفتگیری حیوانات و نبرد حیوانات برای جفت گیری فیلمی نایاب از تولید مثل و کشش گوزن و آهو فحل گوزن ماده با گوزن نر جنگ نفس گیر حیوانات اهلی و وحشی

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم