خانه / مجله خبری / حرکات عجیب و موزون اسب های در فصل جفت گیری حیوانات + فیلم
حرمات عجیب اسب در فصل جفت گیری

حرکات عجیب و موزون اسب های در فصل جفت گیری حیوانات + فیلم

حرکات عجیب و موزون اسب های در فصل حیوانات + فیلم

حرکات عجیب اسب در فصل جفت گیری

فصل جفتگیری حیوانات اسب های و حیوانات از خود حرکات عجیبی نشان می دهند از حرکات موزون گرفته تا رقص عاشقانه اسب های در هنگام جفت گیری برای اسب

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم