خانه / مجله خبری / حقایقی عجیب از جفت گیری حیوانات اهلی و وحشی
جفت گیری عجیب حیوانات

حقایقی عجیب از جفت گیری حیوانات اهلی و وحشی

حقایقی عجیب از حیوانات اهلی و وحشی

واقعیت های باورنکردنی از جفتگیری حیوانت جفت گیری لاکپشت و صدای عجیبی که لاکپشت هنگام آمیزش و تولید مثل با لاکپشت ماده در میاورد تا جفت گیری ببرها و اردک

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم