خانه / مجله خبری / خواننده زن افتتاحیه جام ملت های آسیا 2019 که بود ؟

خواننده زن افتتاحیه جام ملت های آسیا 2019 که بود ؟

خواننده زن افتتاحیه جام ملت های آسیا 2019

خواننده زن افتتاحیه جام ملت های آسیا 2019 که بود ؟

بلقیس در اکتبر ۲۰۱۲ با بازیکن فوتبال عربستانی نایف هزازی نامزد کرد و در فوریه ۲۰۱۳ نامزدیشان را فسخ کردند. این خواننده یمنی اماراتی در سال ۲۰۱۶ با سلطان بن عبد اللطیف عربستانی ازدواج کرد.

افتتاحیه جام ملت های آسیا در ورزشگاه زاید شهر ابوظبی امارات برگزار شد.

به گزارش خبر 25 ، بلقیس فتحی، عیضه المنهالی و حسین الجسمی سه خواننده‌ ای بودند که در مراسم افتتاحیه جام ملت‌های آسیا اجرا کردند.

بلقیس احمد فتحی متولد اکتبر ۱۹۸۸ یک موسیقی‌دان یمنی اماراتی است. وی از یک هنرمند یمنی به نام احمد فتحی و مادری اماراتی متولد شد. وی بیشتر عمرش را در امارات و ابوظبی گذراند و شناسنامه اماراتی در سال ۲۰۱۲ به وسیله خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات دریافت کرد.

بلقیس در اکتبر ۲۰۱۲ با بازیکن فوتبال عربستانی نایف هزازی نامزد کرد و در فوریه ۲۰۱۳ نامزدیشان را فسخ کردند. او در سال ۲۰۱۶  با سلطان بن عبد اللطیف عربستانی ازدواج کرد.

این خواننده در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ لقب خوش صداترین زن جوان در نظرسنجی دو روزنامه زهرة الخلیج و الصدا را کسب کرده است.

(تصاویر) خواننده زن مراسم افتتاحیه جام ملت‌های آسیا که بود؟

(تصاویر) خواننده زن مراسم افتتاحیه جام ملت‌های آسیا که بود؟

(تصاویر) خواننده زن مراسم افتتاحیه جام ملت‌های آسیا که بود؟

(تصاویر) خواننده زن مراسم افتتاحیه جام ملت‌های آسیا که بود؟

(تصاویر) خواننده زن مراسم افتتاحیه جام ملت‌های آسیا که بود؟

(تصاویر) خواننده زن مراسم افتتاحیه جام ملت‌های آسیا که بود؟

(تصاویر) خواننده زن مراسم افتتاحیه جام ملت‌های آسیا که بود؟

(تصاویر) خواننده زن مراسم افتتاحیه جام ملت‌های آسیا که بود؟

(تصاویر) خواننده زن مراسم افتتاحیه جام ملت‌های آسیا که بود؟

 

(تصاویر) خواننده زن مراسم افتتاحیه جام ملت‌های آسیا که بود؟

 

(تصاویر) خواننده زن مراسم افتتاحیه جام ملت‌های آسیا که بود؟

 

بلوغ جنسی در دختران و پسران

بلوغ جنسی در دختران و پسران / تشخیص و نحوه برخورد والدین با آن