خانه / مجله خبری / فیلم جفتگیری قورباغه لب آب / جفت گیری دوزیستان
جفت گیری قورباغه

فیلم جفتگیری قورباغه لب آب / جفت گیری دوزیستان

فیلم جفتگیری قورباغه لب آب / دوزیستان

فیلم جفتگیری قورباغه

شاید خیلی از شما تا بحال جفت گیری قورباغه را از نزدیک ندیده باشید شما در این گلیپ نحوه جفگیری غورباقه و تولید مثل و آمیزش دو زیستان در فصل جفکری

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم