خانه / مجله خبری / فیلم فصل جفت گیری شیرها / جفت گیری حیوانات وحشی
فیلم جفت گیری شیرها

فیلم فصل جفت گیری شیرها / جفت گیری حیوانات وحشی

فیلم شیرها

فیلم فصل جفت گیری شیرها / جفت گیری حیوانات وحشی

Mating the lions

کلیپ جفتگیری شیرها

در این کلیپ شما نمونه ای حالات و احوال حیوانات وحشی در فصل جفت گیری را مشاهده می کنید وحشی در حیات وحش فصل جفت گیری شیرهای نر با شیرهای ماده

خودکشی

نخستین خودکشی سال 98 در تهران به ثبت رسید | خودکشی دختر 18 ساله