خانه / مجله خبری / فیلم فصل جفت گیری شیرها / جفت گیری حیوانات وحشی

فیلم فصل جفت گیری شیرها / جفت گیری حیوانات وحشی

فیلم جفت گیری شیرها

فیلم فصل جفت گیری شیرها / جفت گیری حیوانات وحشی

Mating the lions

کلیپ جفتگیری شیرها

در این کلیپ شما نمونه ای حالات و احوال حیوانات وحشی در فصل جفت گیری را مشاهده می کنید جفت گیری حیوانات وحشی در حیات وحش فصل جفت گیری شیرهای نر با شیرهای ماده

جفت گیری زرافه

جفت گیری زرافه آفریقایی