خانه / مجله خبری / فیلم کامل کشش اسب مسابقه ای

فیلم کامل کشش اسب مسابقه ای

فیلم کامل کشش اسب مسابقه ای

کلیپ کامل از جفت گیری و نحوه کشش اسب مسابقه ای در مراکز پرورش اسب آموزش صحیح نحوه جفتگیری اسب با اسب اصیل. وبسایت خبر 25 کانالی برای آموزش صحیح کش و جفتگیری اسب و حیوانات اهلی

جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی

فیلم جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی