خانه / مجله خبری / مبارزه لاک پشت ها در فصل جفت گیری / فیلم جفگیری حیوانات
مبارزه لاک پشت ها در فصل جفت گیری

مبارزه لاک پشت ها در فصل جفت گیری / فیلم جفگیری حیوانات

مبارزه ها در فصل / فیلم جفگیری حیوانات

جنگ و جدال کم نظیر و نفس گیر لاک پشت ها در فصل جفت گیری فیلم جفت گیری لاکپشت ها جنگ لاک پشت برای جفتگیری با لاکپشت ماده

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم