خانه / مجله خبری / مبارزه پرندگان نر برای جفت گیری با جفت ماده / فصل جفتگیری حیوانات
مبارزه پرندگان برای جفت گیری

مبارزه پرندگان نر برای جفت گیری با جفت ماده / فصل جفتگیری حیوانات

مبارزه پرندگان نر برای با جفت ماده / فصل جفتگیری حیوانات

مبارزه پرندگان برای جفت گیری

فیلمی از مبارزه نفسگیر پرندگان در حیات وحش برای جفتگیری با پرنده ماده در فصل جفت گیری کلیپی نایاب از آمیزش و تولید مثل پرندگان در حیات وحش

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم