خانه / مجله خبری / گردن خونی صدام حسین پس از اعدام + فیلم دیده نشده
صدام حسین

گردن خونی صدام حسین پس از اعدام + فیلم دیده نشده

گردن خونی صدام حسین پس از اعدام

گردن خونی صدام حسین پس از اعدام + فیلم دیده نشده

فیلمی از لحظات پس از اعدام صدام حسین که برای اولین بار منتشر شده است.

بازگشت از زندگی نباتی

بازگشت از زندگی نباتی پس از سال ها توسط این زن + عکس