خانه / مجله خبری / گردن خونی صدام حسین پس از اعدام + فیلم دیده نشده
صدام حسین

گردن خونی صدام حسین پس از اعدام + فیلم دیده نشده

گردن خونی صدام حسین پس از اعدام

گردن خونی صدام حسین پس از اعدام + فیلم دیده نشده

فیلمی از لحظات پس از اعدام صدام حسین که برای اولین بار منتشر شده است.

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم