خانه / مجله خبری (صفحه 4)

مجله خبری

جفت گیری قوچ

مبارزه قوچ ها برای جفت گیری با قوچ ماده / فیلم

جفت گیری قوچ مبارزه قوچ ها برای جفت گیری با قوچ ماده / فیلم در فصل جفتگیری حیوانات حیوانات نر با یکدیگر برای جفت گیری با حیوان ماده مبارزه پایاپای و تا سرحد مرگ را با یکدیگر انجام می دهند …