خانه / مجله خبری / فیلم جفت گیری ببر نر با شیر ماده
جفت گیری ببر نر با شیر ماده

فیلم جفت گیری ببر نر با شیر ماده

نر با شیر ماده

فیلم ببر نر با شیر ماده

کلیپ چفت گیری شیر نر با ببر ماده

Male tiger mating with female milk

در این فیلم شما جفت گیری بین ببر نر با شیر ماده را می بینید که حاصل ترکیب این دو نژاد بسته به اینکه پدر و مادرش کدام شیر است و کدام ببر متفاوت است مثلا حاصل جفتگیری ببر نر با شیر ماده را تایگون و حاصل نر با ببر ماده را لایگر می گویند.

بازگشت از زندگی نباتی

بازگشت از زندگی نباتی پس از سال ها توسط این زن + عکس